PÆDAGOGIK

Kvalitet gennem høj faglighed

På Bakkevej tænker vi, at vi sikrer vores kvalitet gennem høj faglighed. Fagligheden tager afsæt i flere forskellige pædagogiske metoder og tilgange, fordi beboerne er forskellige. Beboeren skal mødes individuelt og derfor tilpasser vi vores tilgang til den enkelte.

Derfor arbejder vi ud fra flere forskellige teorier og metoder som vi mener hænger godt sammen med vores grundlæggende tilgang. De vigtigste pædagogiske metoder er:
TEACCH: Vi arbejder med struktureret visualiseret pædagogik, inspireret af Division TEACCH (Treatments and Education of Autistic and Communication Handicap Children). Der arbejdes med kommunikation og forståelse gennem visualisering i en struktureret ramme. TEACCH giver redskaber til at strukturere beboernes dagligdag og være med til at gøre hverdagen overskuelig.
Sociale historier: Vi anvender formen fra sociale historier til at introducere og give anvisninger på handlinger.
Neuropædagogik: Neuropædagogik kan defineres som viden om hjernens funktioner omsat til praksis. På baggrund af viden om hjernens funktioner kan vi målrette og tilpasse den pædagogiske praksis. Det handler grundlæggende om at se muligheder i hjernens arbejde fremfor begrænsninger. Det handler om, at støtte og fremme beboerens kompetancer, og dermed øge trivsel og livskvalitet uanset alder.
KRAP: står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Kognitivt vil blandt andet sige hvordan individet tænker og fortolker det der opleves. Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer og dybest set gør sit bedste i en given situation. Anerkende er, at mennesket bliver set som det er, bliver taget alvorligt og bliver mødt som ligeværdig.

Medarbejderne på Bakkevej har alle en pædagogisk grunduddannelse. Den daglige ledelse består af en leder samt en souschef.

Bakkevejs ledelse og bestyrelse lægger stor vægt på at skabe bedst mulige vilkår for de ansatte. Kurser og efteruddannelse bliver højt prioriteret.